İletişim Bilgileriniz

Kişisel Bilgileriniz

Eğitim Bilgileri

Bilgisayar BilgileriYabancı Dil Bilgileri


Katıldığı Kurs / Seminer Bilgileri

İş Deneyimi

Referanslarınız

Çalışma Koşulları

(Bu formu gönderdiğinizde aşağıdaki açıklamada belirtilen hususları kabul etmiş sayılırsınız.)

Bu iş başvuru formunda beyanlarım doğrudur. Bilerek yanlış bilgi verdiğim veya bazı bilgileri gizlediğim anlaşıldığı takdirde bundan doğacak olan sorumluluğu şimdiden kabul ettiğim gibi, işime son verilmesi karşısında hiçbir hak ve tazminat talep etmeyeceğimi, işe alındığım takdirde bende istenilen her türlü bilgi, belge ve sertifikaları Muhasebe Müdürlüğüne teslim edeceğimi de bildiririm. Ayrıca iş bu başvuru formunun arkasında yer alan aydınlatma metnini okuduğumu kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

İşbu Aydınlatma Metnini okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuatta yer alan haklarım saklı kalmak kaydıyla; iş başvuru formunda yer alan kişisel verilerimin Arte Teknoloji Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına göre işlenmesinde açık rızam olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Bunu paylaş: